Jernbaneselskab gjorde badestrand populær

 

Ny lokalhistorisk bog beretter om badelivet, naturen, skoleidrætsstævner og andre begivenheder ved Knud Strand i Vestsalling, hvor den 4. pavillon i rækken nu er samlingspunkt.

 

Den er blevet kaldt Vestsallings Riviera fordi den siden starten af 1930’erne har været en yderst populær badestrand og derfor også et meget yndet udflugtsmål.

Men området rummer også en meget speciel historie, som nu bliver beskrevet i en ny lokalhistorisk bog, der udkommer fredag den 29. november.


Knud Strand, hedder bogen, der i tekst og mange fotos beskriver stedets historie og en række af de mange begivenheder, der har foregået på stedet siden det private jernbaneselskab Skive-Vestsalling Jernbane i 1932 besluttede at opkøbe et areal på ca. 7 tdr. land med tilhørende badestrand.


Allerede på det tidspunkt var stranden blevet et populært udflugtsmål, men med opkøbet satsede jernbaneselskabet på at øge antallet af passagerer, ikke mindst fra Skive, ja faktisk helt fra Viborg, hvorfra der blev solgt billetter til særlige badetog på sommersøndage til favorable priser.


Det medførte et tiltrængt løft i antallet af passagerer, idet jernbaneselskabet i lighed med mange andre var ramt af det faldende aktivitetsniveau i kølvandet på børskrakket i New York i 1929.


Ret hurtigt efter fik den lokale lærerforening øje på stedet og besluttede at flytte det årlige skoleidrætsstævne til Knud Strand. Derfor blev der så gennem en årrække hvert år dystet i forskellige discipliner og gennemført gymnastikopvisninger med et stort antal deltagere.


Det skønnes at mere end 25.000 elever fra de dengang små landsbyskoler gennem årene har deltaget i disse aktiviteter. Små 600 af dem mødtes for nogle år siden igen på initiativ af Spøttrups tidligere borgmester Alex Lind. Han på det tidspunkt, i veneration for stedet, var blevet medejer af stedets sommerrestaurant ”Den gamle Pavillon”, der som den tredje af slagsen var opført i 1950.

 

Fare for nedstyrtning

Desværre var også denne bygning ligesom sine to forgængere opført for tæt på den skrænt, der fører ned til stranden. Her har bølgerne under de mange storme gennem årene gjort et kraftigt indhug i skrænten. Derfor så Alex Lind og hustruen Anna Marie, som i mellemtiden var blevet eneejere af stedet, sig i 2014 nødsaget til at få pavillonen fjernet for at undgå nedstyrtning.


Mange gode kræfter, ikke mindst blandt de mange sommerhusejere i lokalområdet, fik imidlertid overtalt Alex Lind til at arbejde for opførelsen af en ny pavillon på arealet, der ud over badestranden er begunstiget af en meget smuk udsigt over fjorden til den sydlige del af Mors.


Det skulle vise sig af være en sej kamp, men kort før sin død i januar 2017 nåede Alex Lind at opleve, at Kystdirektoratet gav dispensation til at opføre en ny pavillon indenfor strandbyggelinjen.


Med støtte fra omkring 80 anpartshavere og en række private sponsorer, herunder Færch-fonden, lykkedes det at få finansieret byggeprojektet til 1,7 mio. kr. således at bygningen ved indvielsen i juli 2018 var gældfri. Restauranten i bygningen har siden foråret 2019 været forpagtet til restauratør Jonas Kristensen, der også driver Roslev kro.

Portrætbog om grundlæggeren af det moderne Skive


Det er efterhånden de færreste, der har en personlig erindring om Skives navnkundige tidligere borgmester, Woldhardt E. Madsen, som gennem en menneskealder satte meget markante præg på byens udvikling, og som de fleste af byens daværende indbyggere var på fornavn med.

 

Men læsere af ”De gamle nyheder” i Skive Folkeblad er gennem årene stødt på hans navn talrige gange, og som en af de få danskere opnåede han i levende live at få opkaldt en gade efter sig, Woldhardt Madsens Allé i bydelen Egeris, som var et af mange initiativer i hans tid som borgmester.


Efter sin afgang som borgmester blev han i øvrigt  udnævnt til æresborger i byen.

 

Den 1. oktober 2017 var det 50 år siden, at Woldhardt Madsen gik af som borgmester i Skive købstad efter 31 ½ år på posten. Allerede som 34-årig blev han landets dengang hidtil yngste borgmester. Han fik en enestående betydning for Skives udvikling fra en indeklemt lille købstad med stor arbejdsløshed og mangel på boliger, til en moderne, mellemstor købstad med stor økonomisk aktivitet og øget skattegrundlag.

 

Det er baggrunden for, at fhv. studielektor Helge Stavnsbjerg, Skive, gennem flere år har samlet materiale til en bog, som er udgivet af Limfjordsforlaget i Skive.


Bogen kan købes hos lokale boghandlere i Skive, eller bestilles hos forlaget via bestillingskuponen på denne side.


Læs mere om bogen her.

Portrætbogen om Egon Pleidrup


Du kan fortsat købe portrætbogen om Morsø Kommunes tidligere borgmester Egon Pleidrup Poulsen, der omkom ved en drukneulykke den 31, oktober 2010. Vi sælger nu de sidste eksemplarer af bogen til kun

100,00 kr./stk.


Bestil bogen hos din boghandler

 

Mere om bogen på denne side.


Når landmænd går på pension

Livet på landet er sjældent så ensomt, som man kunne tro. Blandt landmænd er der en stærk tradition for at mødes og dyrke både det faglige og kulturelle fællesskab gennem landbrugets organisationer.


Det fællesskab savner mange, når de sælger gården for at gå på pension. Derfor tog nogle pensionerede landmænd i Vendsyssel i 1995 initiativ til at danne en seniorklub med det formål at samles om bl.a. kulturelle aktiviteter.


Det blev en succes, der hurtigt bredte sig til det meste af landet med etablering af en fælles landsorganisation, LandboSenior.dk, som nu tæller 60 afdelinger med tilsammen ca. 12.000 medlemmer.


Bogen "Livet efter landbruget" fortæller om dansk landbrugs historie og om LandboSenior.dk's virke gennem organisationens første 20 år.


Hent og læs hele bogen som PDF-fil her.

 

114 sider med mange fotos

Bogen er på 114 sider og produceret og udgivet af Limfjordforlaget i Skive på vegne af Spøttrup Lokalhistoriske Forening med forlagets indehaver, journalist Jens Utoft, som redaktør. Hans tekster er suppleret med historiske artikler fra bl.a. Skive Seminariums tidligere rektor Kaj Ove Miltersen og fhv. byarkivar Niels Mortensen.


Både Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv, Skive Byarkiv og ikke mindst pressefotografer ved Skive Folkeblad har bidraget til bogen med et omfattende billedmateriale, ligesom Skive Folkeblads elektroniske avisarkiv har bidraget med mange af oplysningerne i bogen.


Udgivelsen af bogen er fuldt finansieret med bidrag fra SparNord Fonden og Skive Kommunes landsbyvalg som hovedsponsorer og mindre bidrag fra andre sponsorer. Derfor går indtægterne fra salg af bogen ubeskåret til Spøttrup Lokalhistoriske Forening og til aktiviteter i Støtteforeningen Pavillonens Venner.


Se anmeldelse af bogen her.

Her kan du bestille bøgerne fra Limfjordsforlaget

Bestillingen ekspederes, når den angivne pris er modtaget på MobilePay til tlf.

4046 8666 eller på konto 9312-580376 med angivelse af navn og titel.

 
 
 
 
 
 
 


Bogen om elforsyningens historie


"Elforsyning på Skiveegnen" er udgivet med støtte fra elforsyningsselskabet EnergiMidt og Skive Kommune og lavet i samarbejde med byarkivar Niels Mortensen fra Skive Byarkiv og fem tidligere medarbejdere hos det kommunale Skive Elværk og det forbrugerejede Salling, Fjends og Ginding Herreders Højspændingsværk, der nu begge indgår i EnergiMidt og nu Eniig.


Den vejledende udsalgspris er fastsat til 99,95 kr. Det er også muligt at købe bogen hos forlaget mod forudbetaling af 150 kr., inkl. et tillæg på 50 kr. for porto og ekspedition. Bestilling sker via mail til mail@limfjordsforlaget.dk.


Læs mere om bogen på denne side.

og DEN STORE FLUGT


I 2011  flyttede  Andrea Hejlskov fra Mors ud i de svenske skove med sin familie. Hverdagen og samfundet var blevet for meget. De smed deres ejendele på lossepladsen og flyttede ind i en lille hytte langt inde i de svenske skove. Målet var at tilbageerobre følelsen af ejerskab over deres eget liv.


Andrea Hejlskov har skrevet en bog om familiens genvordigheder under det første vilde år i skoven og valgt Limfjordsforlaget som udgiver.


Læs mere om bogen på denne side og de første anmeldelser på denne side.


Alle henvendelser vedrørende bogen adresseres til forfatteren på mail mail: andreahejlskov@gmail.com

_______________________________________________________________________________________


Limfjordsforlaget • Åstien 3 • DK 7800 Skive • tlf. +45 4046 8666 • mail@limfjordsforlaget.dk