Forside

Portrætbog om grundlæggeren

af det moderne Skive

Det er efterhånden de færreste, der har en personlig erindring om Skives navnkundige tidligere borgmester, Woldhardt E. Madsen, som gennem en menneskealder satte meget markante præg på byens udvikling, og som de fleste af byens daværende indbyggere var på fornavn med.

 

Men læsere af ”De gamle nyheder” i Skive Folkeblad er gennem årene stødt på hans navn talrige gange, og som en af de få danskere opnåede han i levende live at få opkaldt en gade efter sig, Woldhardt Madsens Allé i bydelen Egeris, som var et af mange initiativer i hans tid som borgmester, ligesom han efter sin afgang blev udnævnt til æresborger i byen.

 

Den 1. oktober 2017 var det 50 år siden, at Woldhardt Madsen gik af som borgmester i Skive købstad efter 31 ½ år på posten. Allerede som 34-årig blev han landets dengang hidtil yngste borgmester. Han fik en enestående betydning for Skives udvikling fra en indeklemt lille købstad med stor arbejdsløshed og mangel på boliger, til en moderne, mellemstor købstad med stor økonomisk aktivitet og øget skattegrundlag.

 

Det er baggrunden for, at fhv. studielektor Helge Stavnsbjerg, Skive, gennem flere år har samlet materiale til en bog, som snart udgives af Limfjordsforlaget i Skive.

 

Blandt kilderne er Woldhardts Madsen nedskrevne erindringer fra 1981, arkivmateriale fra Byhistorisk arkiv, byrådets forhandlinger, de fire lokale aviser, protokoller fra Socialdemokratiet, fagbevægelsen, ungdomsorganisationer, scrapbøger fra de to redaktører på Skive Folkeblad, Carl Hansen og Elin Hansens med udklip fra dagens spørgsmål, den trykte litteratur om Danmarkshistorien i perioden og den lokale ret omfattende litteratur om købstadens historie.

 

Helge Stavnsbjerg fortæller her om baggrunden for bogprojektet:

 

”Woldhardt Madsens vision var at skabe en ny, større Skive købstad, hvor der ikke længere var stor arbejdsløshed og mangel på boliger. Midlerne hertil var bl.a. en flytning af banegården og udbygning af et nyt vejsystem med diverse broer m.m., indlemmelse af Skive Landsogn (Egeris, Glattrup, Bilstrup og Svansø), samt tiltrækning af statsmidler til et stort boligbyggeri, seminarium, gymnasium, øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner og kaserne m.m.

 

Woldhardt Madsen position i Skive byråd var enestående, idet han i mange år indtog samtlige væsentlige formandsposter i købstaden. Samtidigt var han formand for Skive sygehus og medlem af Viborg Amts sygehusudvalg. Og ikke mindst formand for Købstadsforeningen i Danmark fra 1950 til 1967. Hans enestående flid, interesse for kommunale emner, evne til at nå politiske mål gennem forhandlinger, kontakter og netværk gjorde ham til en helt enestående politisk personlighed.

 

Han var utrolig populær blandt borgerne (vælgerne). Alle kunne komme og ”snakke med Woldhardt” på borgmesterkontoret. Særlig besættelsesårene styrkede Woldhardt Madsens position som Skives førstemand.”

 

Bogen er på 160 sider + omslag med talrige illustrationer og produceres og udgives af Limfjordsforlaget i Skive. Bogen sælges hos lokale boghandlere fra fredag den 17. november, hvor forfatteren og forlaget præsenterer bogen ved en reception i Skive Boglade, Adelgade i Skive kl. 15-17. Alle er velkomne.

 

Bogen om elforsyningens historie

 

"Elforsyning på Skiveegnen" er udgivet med støtte fra elforsyningsselskabet EnergiMidt og Skive Kommune og lavet i samarbejde med byarkivar Niels Mortensen fra Skive Byarkiv og fem tidligere medarbejdere hos det kommunale Skive Elværk og det forbrugerejede Salling, Fjends og Ginding Herreders Højspændingsværk, der nu begge indgår i EnergiMidt og nu Eniig.

 

De fem tidligere medarbejdere har hver tirsdag i vinterhalvåret mødtes på Skive Byarkiv, hvor de sammen med Niels Mortensen har samlet tekster fra bl.a. lokale aviser og fundet de mange fotos, der udgør en væsentlig del af bogens indhold. Disse er suppleret med fotos fra forlagets indehaver Jens Utoft, der også har stået for redigering og opsætning af bogen.

 

I Skive kan bogen købes hos Skive Boglade på Adelgade og hos Bog&Ide i Søndercentret på Ågade, ligesom den er til salg på Energimuseet i Tange. Den vejledende udsalgspris er fastsat til 99,95 kr. Det er også muligt at købe bogen hos forlaget mod forudbetaling af 150 kr., inkl. et tillæg på 50 kr. for porto og ekspedition. Bestilling sker via mail til mail@limfjordsforlaget.dk.

 

Læs mere om bogen på denne side.

og DEN STORE FLUGT

 

af Andrea Hejlskov

 

I 2011 flyttede Andrea Hejlskov fra Mors ud i de svenske skove med sin familie. Hverdagen og samfundet var blevet for meget – nu ville de væk. De smed deres ejendele på lossepladsen og flyttede ind i en lille bitte hytte langt inde i de svenske skove. Målet var at tilbageerobre følelsen af ejerskab over deres eget liv.

 

Andrea Hejlskov har skrevet en bog om familiens genvordigheder under det første vilde år i skoven og valgt Limfjordsforlaget som udgiver.

 

Læs mere om bogen på denne side og de første (begejstrede) anmeldelser på denne side.

 

Her kan du købe bogen:

www.saxo.com

Bog & Idé

Boghandleren.dk

 

... og hos din lokale boghandler -

ISBN 978-87-995379-2-1

Vejledende udsalgspris:

kr. 200,- stk.

 

 

Portrætbogen om Egon Pleidrup

Du kan fortsat købe portrætbogen om Morsø Kommunes tidligere borgmester Egon Pleidrup Poulsen, der omkom ved en drukneulykke den 31, oktober 2010. Vi sælger nu de sidste eksemplarer af bogen til kun

100,00 kr./stk.

 

Bestil bogen hos din boghandler

Mere om bogen på denne side.

 

Når landmænd går på pension

Livet på landet er sjældent så ensomt, som man kunne tro. Blandt landmænd er der en stærk tradition for at mødes og dyrke både det faglige og kulturelle fællesskab gennem landbrugets organisationer.

 

Det fællesskab savner mange, når de sælger gården for at gå på pension. Derfor tog nogle pensionerede landmænd i Vendsyssel i 1995 initiativ til at danne en seniorklub med det formål at samles om bl.a. kulturelle aktiviteter.

 

Det blev en succes, der hurtigt bredte sig til det meste af landet med etablering af en fælles landsorganisation, LandboSenior.dk, som nu tæller 60 afdelinger med tilsammen ca. 12.000 medlemmer.

 

Bogen "Livet efter landbruget" fortæller om dansk landbrugs historie og om LandboSenior.dk's virke gennem organisationens første 20 år.

 

Hent og læs hele bogen som PDF-fil her.

_______________________________________________________________________________________

 

Limfjordsforlaget • Åstien 3 • DK 7800 Skive • tlf. +45 4046 8666 • mail@limfjordsforlaget.dk