Jernbaneselskab gjorde badestrand populær

 

Lokalhistorisk bog beretter om badelivet, naturen, skoleidrætsstævner og andre begivenheder ved Knud Strand i Vestsalling, hvor den 4. pavillon i rækken nu er samlingspunkt.

 

Den er blevet kaldt Vestsallings Riviera fordi den siden starten af 1930’erne har været en yderst populær badestrand og derfor også et meget yndet udflugtsmål.

Men området rummer også en meget speciel historie, som nu bliver beskrevet i en ny lokalhistorisk bog, der udkommer fredag den 29. november.


Knud Strand, hedder bogen, der i tekst og mange fotos beskriver stedets historie og en række af de mange begivenheder, der har foregået på stedet siden det private jernbaneselskab Skive-Vestsalling Jernbane i 1932 besluttede at opkøbe et areal på ca. 7 tdr. land med tilhørende badestrand.


Allerede på det tidspunkt var stranden blevet et populært udflugtsmål, men med opkøbet satsede jernbaneselskabet på at øge antallet af passagerer, ikke mindst fra Skive, ja faktisk helt fra Viborg, hvorfra der blev solgt billetter til særlige badetog på sommersøndage til favorable priser.


Det medførte et tiltrængt løft i antallet af passagerer, idet jernbaneselskabet i lighed med mange andre var ramt af det faldende aktivitetsniveau i kølvandet på børskrakket i New York i 1929.


Ret hurtigt efter fik den lokale lærerforening øje på stedet og besluttede at flytte det årlige skoleidrætsstævne til Knud Strand. Derfor blev der så gennem en årrække hvert år dystet i forskellige discipliner og gennemført gymnastikopvisninger med et stort antal deltagere.


Det skønnes at mere end 25.000 elever fra de dengang små landsbyskoler gennem årene har deltaget i disse aktiviteter. Små 600 af dem mødtes for nogle år siden igen på initiativ af Spøttrups tidligere borgmester Alex Lind. Han på det tidspunkt, i veneration for stedet, var blevet medejer af stedets sommerrestaurant ”Den gamle Pavillon”, der som den tredje af slagsen var opført i 1950.

 

Fare for nedstyrtning

Desværre var også denne bygning ligesom sine to forgængere opført for tæt på den skrænt, der fører ned til stranden. Her har bølgerne under de mange storme gennem årene gjort et kraftigt indhug i skrænten. Derfor så Alex Lind og hustruen Anna Marie, som i mellemtiden var blevet eneejere af stedet, sig i 2014 nødsaget til at få pavillonen fjernet for at undgå nedstyrtning.


Mange gode kræfter, ikke mindst blandt de mange sommerhusejere i lokalområdet, fik imidlertid overtalt Alex Lind til at arbejde for opførelsen af en ny pavillon på arealet, der ud over badestranden er begunstiget af en meget smuk udsigt over fjorden til den sydlige del af Mors.


Det skulle vise sig af være en sej kamp, men kort før sin død i januar 2017 nåede Alex Lind at opleve, at Kystdirektoratet gav dispensation til at opføre en ny pavillon indenfor strandbyggelinjen.


Med støtte fra omkring 80 anpartshavere og en række private sponsorer, herunder Færch-fonden, lykkedes det at få finansieret byggeprojektet til 1,7 mio. kr. således at bygningen ved indvielsen i juli 2018 var gældfri. Restauranten i bygningen har siden foråret 2019 været forpagtet til restauratør Jonas Kristensen, der også driver Roslev kro.

 

114 sider med mange fotos

Bogen er på 114 sider og produceret og udgivet af Limfjordforlaget i Skive på vegne af Spøttrup Lokalhistoriske Forening med forlagets indehaver, journalist Jens Utoft, som redaktør. Hans tekster er suppleret med historiske artikler fra bl.a. Skive Seminariums tidligere rektor Kaj Ove Miltersen og fhv. byarkivar Niels Mortensen.


Både Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv, Skive Byarkiv og ikke mindst pressefotografer ved Skive Folkeblad har bidraget til bogen med et omfattende billedmateriale, ligesom Skive Folkeblads elektroniske avisarkiv har bidraget med mange af oplysningerne i bogen.


Udgivelsen af bogen er fuldt finansieret med bidrag fra SparNord Fonden og Skive Kommunes landsbyvalg som hovedsponsorer og mindre bidrag fra andre sponsorer. Derfor går indtægterne fra salg af bogen ubeskåret til Spøttrup Lokalhistoriske Forening og til aktiviteter i Støtteforeningen Pavillonens Venner.


Se anmeldelse af bogen her.