Portrætbog om grundlæggeren

af det moderne Skive

Det er efterhånden de færreste, der har en personlig erindring om Skives navnkundige tidligere borgmester, Woldhardt E. Madsen, som gennem en menneskealder satte meget markante præg på byens udvikling, og som de fleste af byens daværende indbyggere var på fornavn med.


Men læsere af ”De gamle nyheder” i Skive Folkeblad er gennem årene stødt på hans navn talrige gange, og som en af de få danskere opnåede han i levende live at få opkaldt en gade efter sig, Woldhardt Madsens Allé i bydelen Egeris, som var et af mange initiativer i hans tid som borgmester, ligesom han efter sin afgang blev udnævnt til æresborger i byen.   


Den 1. oktober 2017 var det 50 år siden, at Woldhardt Madsen gik af som borgmester i Skive købstad efter 31 ½ år på posten. Allerede som 34-årig blev han landets dengang hidtil yngste borgmester. Han fik en enestående betydning for Skives udvikling fra en indeklemt lille købstad med stor arbejdsløshed og mangel på boliger, til en moderne, mellemstor købstad med stor økonomisk aktivitet og øget skattegrundlag.


Det er baggrunden for, at fhv. studielektor Helge Stavnsbjerg, Skive, gennem flere år har samlet materiale til en bog, som snart udgives af Limfjordsforlaget i Skive.


Blandt kilderne er Woldhardts Madsen nedskrevne erindringer fra 1981, arkivmateriale fra Byhistorisk arkiv, byrådets forhandlinger, de fire lokale aviser, protokoller fra Socialdemokratiet, fagbevægelsen, ungdomsorganisationer, scrapbøger fra de to redaktører på Skive Folkeblad, Carl Hansen og Elin Hansens med udklip fra dagens spørgsmål, den trykte litteratur om Danmarkshistorien i perioden og den lokale ret omfattende litteratur om købstadens historie.


Helge Stavnsbjerg fortæller her om baggrunden for bogprojektet:


”Woldhardt Madsens vision var at skabe en ny, større Skive købstad, hvor der ikke længere var stor arbejdsløshed og mangel på boliger. Midlerne hertil var bl.a. en flytning af banegården og udbygning af et nyt vejsystem med diverse broer m.m., indlemmelse af Skive Landsogn (Egeris, Glattrup, Bilstrup og Svansø), samt tiltrækning af statsmidler til et stort boligbyggeri, seminarium, gymnasium, øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner og kaserne m.m.


Woldhardt Madsen position i Skive byråd var enestående, idet han i mange år indtog samtlige væsentlige formandsposter i købstaden. Samtidigt var han formand for Skive sygehus og medlem af Viborg Amts sygehusudvalg. Og ikke mindst formand for Købstadsforeningen i Danmark fra 1950 til 1967. Hans enestående flid, interesse for kommunale emner, evne til at nå politiske mål gennem forhandlinger, kontakter og netværk gjorde ham til en helt enestående politisk personlighed.


Han var utrolig populær blandt borgerne (vælgerne). Alle kunne komme og ”snakke med Woldhardt” på borgmesterkontoret. Særlig besættelsesårene styrkede Woldhardt Madsens position som Skives førstemand.”


Bogen er på 160 sider + omslag med talrige illustrationer og produceres og udgives af Limfjordsforlaget i Skive. Bogen sælges hos lokale boghandlere.